Контактна інформація
Телефон : +38 (044) 259-70-26
Email : ljume4@ukr.net, Ltustanovska@knu.ua
Любов Тустановська
кандидат геологічних наук, асистент

Lyubov Tustanovska. Main fields: Quaternary geology, the latest tectonics, geomorphology, structural morphometry, geographic information systems, Earch remote sensing, geological mapping.

Народилась 02.11.1970 в Волинській обл, Україна.

У 1990 році закінчила Київський топографічний технікум отримавши кваліфікацію техніка аерофотограмметриста. У 1998 році закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т.Шевченка, здобувши кваліфікацію: географ, інженер-геоморфолог, викладач.

З 1995 по 2005 рр. працювала старшим лаборантом в навчальній лабораторії «Геохронології та стратиграфії» при кафедрі загальної та історичної геології Геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 по 2017 була переведена на посаду інженера І категорії навчальної лабораторії «Мікропалеонтології та біостратиграфії» цієї ж кафедри. Працюючи на посаді інженера в 2010 році була прикріплена до навчальної лабораторії як здобувач, а в 2015 році здобула ступінь кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія» за темою дисертації: «Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров’я на основі структурно-морфометричного аналізу» (наук. керівник – проф. В.В.Шевчук).

З вересня 2017 по серпень 2019 року була зарахована на посаду асистента кафедри геоінформатики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2019 по теперішній час працює на кафедрі загальної та історичної геології на посаді асистента, виконує обов’язки секретаря кафедри.

Тустановська Л.В. викладає курси:
«Геологічна інтерпретація матеріалів дистанційного зондування Землі»; «Просторове моделювання та аналіз геологічних даних в ГІС»; «Четвертинна геологія з основами геоморфології»; «Загальна та історична геологія»; «Методи геологічного картування»; за спеціальністю 103 Науки про Землю за освітніми програмами «Геологія» ОР Бакалавр та ОС Магістр, а також «Прикладна геоморфологія» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за освітніми програмами: «Геоінформаційні системи та технології» та «Оцінка землі та нерухомого майна» ОР Бакалавр та курс «Геологія з основами геоморфології» для 2 курсу спеціальності 101 Екологія за освітньою програмою «Екологія» ОР Бакалавр в ННЦ Інституті біології та медицини.

Нагороджена Грамотою КНУ імені Тараса Шевченка «За успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі», наказ № 793, від 15.02.2019р.; Срібним нагрудним знаком Спілки геологів України №254 від 25.03.2012, протокол № 3; Грамота за сумлінну працю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2010.

Займається науково-дослідною роботою в напрямку інтерпретації новітнього тектогенезу на основі структурно-морфометричного аналізу в Середньому Придніпров’ї.

Загальний науковий стаж 25 років.

Тустановська Л.В. є автором понад 40 публікацій у фахових виданнях H-index (Scopus) – 2.

Області професійних інтересів:

 • Четвертиннагеологія з основами геоморфології;
 • Неотектоніка та структурна-морфометрія;
 • Методи дистанційного зондування Землі;
 • Геоінформаційні системи та технології.

Роботи викладача
 • Крельштейн, П.Д,, Бугаєнко, І.С., Тустановська, Л.В. (2019). Застосування ВІM GIS-технологій для містобудівного кадастру . Геоінформатика. 3(71). 2019, 62-70.
 • Ivanik, О., Shevchuk, V., Kravchenko, D., Yanchenko., V., Tustanovska, L. (2019). Paleogeography and neotectonics of Kaniv dislocations (Ukrainian Shield, Ukraine) in the Neogene-Quaternary period. Historical Biology . An International Journal of Paleobiology, 1-9
 • Зацерковний В.І.,Сенкевич О.Е., Тустановська, Л.В. (2019). Застосування геоінформаційних технологій для створення 3D моделей тривимірного кадастру. Геоінформатика. 1(69), 62-70.
 • Зацерковний В.І.,Кобрін О.В. Тустановська, Л.В. (2017). Транспортні проблеми сучасних міст. Вісник астрономічної школи. т. 13. № 1. 40-47.
 • Зацерковний В.І,. Ралко А.О., Тустановська, Л.В. (2017). Геоінформаційні технології в задачах аналізу ефективності енергоспоживання. Вісник астрономічної школи. т. 13. № 1, 100-111.
 • Іванік О.М., Мєнасова А.Ш., Огієнко О.С., Тустановська, Л.В. (2017). Перша навчальна геологічна практика. Методична розробка. Навчальний посібник, К.: ВПЦ «Київський університет, 50
 • Тустановська, Л.В. (2013). Неотектогенез Канівського Придніпров'я на основі структурної морфометрії. Вісник Київського університету. Геологія. 2 (61). 19-23
 • Тустановська, Л.В. (2012). Модель еволюції рельєфоутворення Канівського Придніпровя на основі структурної морфометрії. Вісник Київського університету. Геологія. 57, 5-8.
 • Тустановська, Л.В. (2011). Еволюція рельєфу Канівського Придніпров'я на основі аналізу базисних та вершинних поверхонь. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 54, 11-15